Na třídě ČSA 556 v sousedství spořitelny stojí žlutobílý dům s antickým sloupovím a dvěma lvy. Dům byl postaven roku 1913 architektem Bohumilem Waigantem. Je velmi pravděpodobné, že lvi a putti v prvním patře jsou dílem jeho staršího bratra Antonína Waiganta, ale toto autorství není písemně potvrzené.

Lví socha na domě č.p. 556 na tř. ČSA v Hradci Králové.Hádankou zůstává nejen kdo je autorem, ale co přesně spojení dětí, květin a lvů znamená. Lev je častý symbol statečnosti, ale i pýchy, hněvu a cholerického temperamentu. A samozřejmě české státnosti. Jenže lev bez hřívy je častěji lvice a pro tu nemá symbolika tak dobré vysvětlení.

Putto neboli amoret je dítě, které často nese roh hojnosti. Ten patří Fortuně, bohyni štěstí. Fortuna řídí lidské osudy a je velmi vrtkavá. Fortunin roh hojnosti je znakem pohostinnosti, jaký by asi na podobném domě mohl být. Ale třeba jde spíš o košík s květinami, který božské děti vezou na nepravděpodobném dopravním prostředku.

Možná odkazují 
na mykénskou bránu

V době pozdní secese byla velmi oblíbená egyptská a starověká móda a tak je možné, že dvojice lvů naznačuje sluneční cestu nebo dokonce odkazuje k mykénské Lví bráně!  Všimněme si, že dům je plný antikizujících sloupů. Sloup symbolizuje zemskou osu, středobod světa. A do třetice lev a roh hojnosti patří k atributům jednoho z menších proroků Starého zákona, sv. Joela. Květiny připomínají krásu stvoření a jsou symbolem probuzení života. Květiny mají stejně vymezený čas jako člověk, který vzejde a zvadne.

Martina Vítková