Před budovou hotelu Amber – Černigov u hlavního nádraží stojí mezi zelení nenápadně ukrytá socha východočeského sochaře Ladislava Zemánka. Hotel byl postaven 
v letech 1968-75 podle návrhu architekta Jana Zídka. A i když je socha datována do roku 1966, osazena musela být spíše až 
v závěru realizace. Sochařství ve veřejném prostoru této doby bylo zakonzervované, těžko se odlišuje doba vzniku, 
v tomto případě může jít i o práci ze sedmdesátých let.

Ladislav Zemánek patřil do sochařské rodiny, pocházel 
z Doudleb nad Orlicí, stejně jako jeho bratr Miroslav. Ve své práci se soustředil na světlo, které hmotné tvary zbavuje tíže. V designování povrchu jeho soch byla spatřována lyrika.

Zatímco jiní sochaři se vyjadřovali prostřednictvím torza, tedy fragmentu těla bez hlavy, Ladislav Zemánek v kameni měkce modeloval hlavy. Jeho hlavy vypadaly jako valouny, v rozporu s klasickou tradicí neměly krk, ale vyzařovala z nich o to větší jemně tajemná starodávná síla.

Žena vítající před hotelem návštěvníky s plným košem ovoce je Žena s mísou hojnosti. Tedy podle starých uměleckých typů bohyně hojnosti Pomona. Tak ovšem v 70. letech rozhodně nemohla být nazývána. Její promyšleně velmi zjednodušená stylizace připomíná antické a pravěké sochy ženy, Venuše. Je jasné, že hotel měl být zasvěcen hojnosti, dnes se to zdá naprosto přirozené. Do roku 1989 ovšem pověsti o luxusních večírcích prudce kontrastovaly s prázdnými obchody.

Socha ženy před hradeckým hotelem Amber - Černigov od Ladislava Zemánka.

Martina Vítková