Václav Kliment Klicpera je přítomen v Hradci Králové nejen ve jménu excelentní divadelní scény, ale také díky bustě na průčelí budovy. Netradičně pojatá bronzová hlava byla osazena v roce 2002. Autorem je sochař Vladimír Preclík (1929 – 2008) známý svými groteskními portréty. Portrétovat významné osobnosti české avantgardy začal už ve svých 29 letech.

Nejlépe se mu podobizny dařily v šedesátých letech. Některé nebyly modelované, ale vytloukané prknem, například Vítězslav Nezval nebo Josef Čapek. Právě tato vynalézavost patří k největším kladům původního cyklu i rané Preclíkovy tvorby.

Chlumecký rodák Václav Kliment Klicpera, čestný občan Hradce Králové, byl vzděláním filozof a povoláním humanitní profesor. Autor veseloher Rohovín Čtverrohý nebo Hadrián z Římsů na zachovaných dobových kresbách vypadá vážně a seriózně.

Socha V. K. Klicpery na hradeckém divadle.Jaký byl doopravdy?

Fotografie v jeho době byla sotva v plenkách a Klicpera se na rozdíl od svých současníků Baudelaira, Poea či Němcové vyfotografovat nedal. Rozpor mezi humorem her a vážností portrétů či usedlostí profesorského postu, přiměl sochaře dát hlavě váhavý a možná trochu zasněný výraz. Vtip měly dodat neobvyklé barvy, ale kolorovaný bronz jen málokdy působí dobře. Poprsí je odhmotněné, tak jak je to pro pozdní Preclíkovu práci v bronzu typické.

Fialový cylindr je sochařovou představou o jedinečně hravé duši dramatika. Neobvyklý odstín měl  podpořit efekt magického artefaktu v narážce na frašku Divotovrný klobouk z roku 1821. Tvar, který Preclík pro klobouk vytvořil, využila i jedna z jevištních dramatizací.

Má pod kloboukem

Preclík měl ostatně klobouky rád, jednu svoji sochu nazval trochu klicperovsky: Správný klobouk správně nositi. Ani nelogická barevnost ani nejistota v charakteristice osobnosti pro nás nevytvářejí skutečný obraz českého obrozeneckého dramatika, což je ostatně velice nesnadný úkol.

Umístění na průčelí divadla působí náhodně, bez souvislosti s ostatními sochami a dominantními prvky v okolí. Ale školáci si určitě vybaví moudrý klobouk z Harryho Pottera nebo rčení, že kdo je chytrý, má pod kloboukem.

Martina Vítková