Z náměstí 28. října vede ulice Čelakovského, kde stojí obytný dům se dvěma vchody. Nad ty přibyly v 70. letech dva pískovcové reliéfy od východočeského sochaře Ladislava Zívra. Ten žil v letech 1909 – 1980, většinu ve Ždírci u Staré Paky. Vyučil se hrnčířem a v meziválečné době studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Stroje a továrny

Po roce 1948 dobrovolně pracoval mimo civilizaci a pro svou tvorbu používal dočasné materiály – sádru a pálenou hlínu. Málokteré jeho výtvory se dočkaly odlití do bronzu.

Členy Skupiny 42, mezi něž patřil, zajímaly továrny, periferie, muži se sbíječkami, jeřáby. Odtud je také reliéf nad pravým vchodem s obráběcími stroji. Kola a soukolí znamenají také osud, odtikávající čas. Každý podélný reliéf doprovázejí dva symetrické a totožné menší reliéfy. Kompozici se stroji obklopují dvě stylizované továrny, které vypadají jako katedrály práce s jedním velkým komínem jako kostelní věží. Spodní část tvaru továrny naznačuje podzemí a kořeny. Nebo novou futuristickou přístavbu, které byla hradeckým kovákům přislíbena.

Koníci nad vchodem vlevo mnohem méně souvisejí se světem práce a průmyslu. Mohou zastupovat svět přírody, či svět hravosti. Ale koník je mnohem záhadnější. Možná je přírodou tvarován podle Fibonacciho matematické posloupnosti přirozených čísel a tudíž demonstruje zlatý řez jako ulity nebo semeníky slunečnice.

Koník v dávné symbolice patřil vládci moři Poseidonovi, znamená plodnost a zároveň vytrvalost. Tato ryba dává přednost čisté vodě, a díky tomu je považována za symbol mravní, tělesné a duchovní čistoty. Protože je prý koník monogamní, znamená i věrnost. Mořský koník nad vchodem tedy obyvatelům dával do vínku sílu, trpělivost, přátelství, otcovství, oddanost, kreativitu, štěstí a spokojenost.

Práce Ladislava Zívra v hradecké Čelakovského ulici.

Martina Vítková