Nedaleko vstupu do hradecké fakultní nemocnice, vpravo od hlavní cesty stojí téměř neviditelná kovová plastika Karla Mahrly. Jmenuje se Paprsek procházející hmoty a je logicky umístěna před radiologickou klinikou.

Studoval u Gočára

Sochař, malíř a architekt Karel Mahrla vystudoval architekturu na pražské akademii u Josefa Gočára. Pocházel ze Dvora Králové a v areálu nemocnice můžeme najít ještě další jeho sochu, velmi monumentální kovovou plastiku Nervů. Před časem bylo intenzivně diskutováno zachování jeho práce ze šedesátých let Dívka s kruhy neboli Řecký oheň při případné přestavbě Všesportovního stadionu.

Ač byl Karel Mahrla v malbě spíše tradiční autor, jeho trojrozměrné realizace nepostrádaly smysl pro měřítko, vypořádal se se ctí i s opravdu velkými formáty.

Radiologie je místem, kde se různé druhy paprsků a záření používají ke stanovení diagnózy a k léčbě nemoci. Když Wilhelm Conrad Röntgen objevil v roce 1895 paprsky X, propojil medicínu se soudobou experimentální fyzikou a chemií.

Věda jde dopředu

Lékaři dnes používají velmi sofistikované elektromagnetické záření, magnetickou rezonanci, ultrazvukové vlnění a počítačovou tomografii. Časem přibudou pravděpodobně i nanoboti. Přesto dodnes můžeme považovat pojem rentgen za symbol a univerzální představu.

Paprsek prochází hmotou, tak jako pták při lovu prochází vodní hladinou. Paprsek je zároveň šíp, který přesně zasáhne lůžko choroby a oddělí zdravou tkáň od napadené. Paprsek procházející hmotou, je symbolem vítězství ducha nad hmotou a lidského rozumu nad nemocí.

Martina Vítková