Předmětem neurochirurgie je operativní léčba onemocnění nervového systému, mozku, periferní nervové soustavy, páteře a míchy. Vyrovnává následky úrazů, ale dokáže řešit i bolesti hlavy či epilepsii. Nervy jsou něco jako vodiče, které nesou tělem elektrické impulsy. Od našich pěti smyslů do centrály a z centrály k pohybovému ústrojí. Většinou si je představujeme ve formě svazků. A zhruba tak je viděl i autor kovové plastiky v areálu fakultní nemocnice, Karel Mahrla.

Před neurochirurgickou klinikou stojí nerozměrnější zdejší realizace. Sochař, malíř a architekt Karel Mahrla (1911 až 1999), žák Josefa Gočára z pražské akademie se specializoval na monumentální práce v architektuře. V Hradci Králové stojí nejméně ještě další dvě. Přímo ve Fakultní nemocnici před radiologickým pavilonem Paprsek procházející hmoty a u Všesportovního stadionu velmi stylizovaná Dívka s kruhy někdy nazývaná také Řecký oheň.

Kov odlehčuje hmotu

Mahrlovy trojrozměrné práce vždy počítají s účinkem měřítka, zároveň čerpají energii z tvarového zjednodušení, z minimalismu formy. Užití kovu a designové zacházení s tvary hmotu odlehčuje, dodává jí vznosnost. Tematicky si sochař pro lékařské prostředí nevybral obecně lidská témata (jako třeba Wagner Mateřství a Zemánek Dvojici), ale zaměřil se na vystižení vědeckého principu medicíny. V ohnisku jeho zájmu se ocitly možnosti moderního člověka, jeho vůle ovládnout přírodu a naučit se s ní pracovat pro dobro lidstva.

Socha je vytvořena velmi ekonomicky, aniž by rezignovala na estetický a symbolický účin. Bere si za vzor práce světových umělců druhé poloviny 20.století, například Španěla Joana Miróa.

Pro vyjádření něčeho tak delikátního, jako jsou v lidském těle nervy, se na první pohled zdá monumentalita zavádějící. Ale některé nervové buňky, které vedou cit a bolest z prstů u nohy, měří zhruba dva metry. Svazky jiných se označují jako dráhy.

Navíc je velikost symbolická vzhledem k významu neurochirurgie. Velmi jemná a sofistikovaná, mnohahodinová práce lékařů má obrovský dopad. Bez toho, že by lékaři dokázali správně nasměrovat neurony v míše a mozkovém kmeni, vyléčit miniaturní jemné spoje, či odstranit překážející zhoubné tkáně, by naše tělo nefungovalo.

Martina Vítková