Ten je také autorem ženy s klasy na České spořitelně a figur Práva a spravedlnosti na budově Krajského soudu. Vše zhruba ze stejné doby, poloviny třicátých let. Sochař pocházel z dvanácti dětí z kamenické rodiny z Podhorního Újezda, žil v letech 1896 – 1978. Za přispění pozdější manželky vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze u Bohumila Kafky a V.H.Brunnera. Přestože v Hradci převažují spíše symbolické realizace, byl výborným portrétistou, jak by mohly doložit jeho podobizny prezidenta Masaryka, kdyby neměly tak smutný osud.

Polopostava politika Antonína Švehly.Ani osud polofigury Antonína Švehly, předsedy vlády z doby první republiky a vůdce agrární strany (později přejmenované na  Republikánskou stranu československého venkova) nebyl jednoduchý. Pomník byl osazen 29. 6. 1936, tři roky po smrti portrétovaného. O dvanáct let později 6. 12. 1948 byl stržen milicionáři. Obnoven a znovu instalován byl 26. 10. 1991. Po té se škola krátce jmenovala Střední zemědělská škola Antonína Švehly.

Antonín Švehla (1873 – 1933) byl znám jako schopný politik a mistr kompromisu. Neměl akademické vzdělání, své znalosti získal samostudiem a vynikal v řešení praktických politických otázek. Za svůj cíl považoval službu státu a demokracii. Řekl : Politika je pravé umění, větší než sochařství. Hlína a kámen se nebrání, ale já musím brát do rukou tu křečkovitou lidskou náturu a hníst ji, modelovat ji. – A ona se vzpouzí, prská, škrábe: musím ji hladit i škrtit, abych ji mohl zformovat. – Co z ní chci udělat? Stát!

Škola, jejíž počátky se dají vystopovat až hluboko do 19. století, spojila své jméno s mužem pozemkové reformy a ústavy, který se zasloužil o vznik samostatného státu. Bílkova podobizna ho zobrazuje jako přísného, ale spravedlivého muže. Tlustá kniha se znakem symbolizuje Československo a zároveň jeho ústavu.

Brýle studium a moudrost, respekt k právu. Pohled muže směřuje vzhůru, k ideálu. Pozoruhodným detailem je motýlek, nikoli kravata. Naznačuje spíše poetickou či dokonce bohémskou povahu muže, která je pod šatem úředníka tak trochu skryta, ale nepochybně stojí za jeho velkorysou lidskostí.

Martina Vítková