V Komenského ulici číslo 7 stojí dům, který obývá střední zdravotní škola. Je růžový s bílými nárožími trochu jako neoklasicistní dortík. Byl postaven na konci 19. století v době historizujících slohů a dvě plastiky nad balkonem pocházejí patrně také z této doby. Jde o Pannu Marii a Jana Nepomuckého, nejoblíbenější světce ve vlastech českých. Poznají se snadno – oba mají na svatozáři hvězdičky. Panna Maria dvanáct – podle dvanácti kmenů Izraele, možná i podle dvanácti apoštolů, učedníků svého syna Ježíše Krista. Ale dvanáct Mariiných hvězd je i na vlajce Evropské Unie, která nedávno zavlála z Pražského Hradu.

Panna Marie je královna našich srdcí. Stojí na kouli, která znamená glóbus, univerzum, celý svět. Na něm je kříž a drak. Jde tedy o Pannu Marii Immaculatu, neposkvrněnou – nemá totiž výjimečně v náručí malého Ježíška. Kult Panny Maria zlidšťoval převážně patriarchální křesťanství. Matka boží působila jako přímluvkyně.

Jan Nepomucký má mít hvězd pět, tolik se jich objevilo na obloze po té, co jeho mučené tělo skončilo ve Vltavě. Johánek z Pomuku, právník a kněz, byl současníkem krále Václava IV. Legendy praví, že právě tento český Nero se stal nezamýšleným Janovým katem. Ke svatořečení mučedníka došlo v baroku po nálezu živé růžové tkáně v jeho lebce. Byla považována za jazyk, protože zpovědník královny Žofie nepromluvil, neprozradil zpovědní tajemství.

Sochám to ve výklencích domu sluší. Působí v náboženském smyslu velmi milostně. Jejich tváře jsou hladce modelované, látka oděvu jemně zvlněná, každý záhyb na svém místě. Panna Marie se sepjatýma rukama hledí na chodník, snad aby strážila naše kroky Komenského ulicí.

Martina Vítková