V Hradci Králové chodí skauti do šesti středisek. Celkem je v regionu zhruba šest set junáků. Členové Junáka se učí samostatnosti, týmové práci, sportují, jezdí na výpravy do přírody a na tábory.

V minulých letech se zapojili i do celostátní sbírky Postavme školu v Africe. Letos se k aktivitě ostatních junáků nepřidali.

Nedávno královéhradečtí junáci zorganizovali náborovou akci SKAUTdays 2008 - Letem světem balonem.

„V dnešní době počítačů a techniky, kdy si nás většina lidí představuje jako zelené mužíčky pobíhající po lese, se snažíme nalákat nové členy,“ uvedl zástupce vedoucího oddílu 18. smečka Daniel Burkuš. Na dny skautingu se přišly podívat dva tisíce dětí.

Podle Tomáše Merty z Královéhradeckého Junáka se jich nakonec přihlásilo přes třicet. „Skautem jsem čtyři roky. Za tu dobu jsem vyspěl a naučil se spoustu věcí potřebných do života. Teď jsem schopný získávat granty nebo třeba organizovat různé akce,“ řekl Burkuš. On sám se neřídí žádnými příručkami. „Je mnohem přínosnější, když předávám něco ze svých vědomostí,“ tvrdí. Podělit se o zkušenosti a obstát v dnešním dravém světě, to je podle Burkuše hlavní úkol Junáka.

(lka)