„Honzíkova cesta Evropou" je umělecká soutěž určená pro děti ze základních a základních uměleckých škol. Jejím hlavním posláním je zvýšit u žáků povědomí o Evropské unii (dále EU) a jednotlivých členských státech. Pořádá ji Eurocentrum, informační centrum Odboru pro informování o evropských záležitostech Ministerstva pro místní rozvoj.

První Eurocentrum bylo otevřeno v Praze v roce 2005 a v průběhu jednoho roku byla otevřena Eurocentra ve všech krajích České republiky. V listopadu 2006 tak došlo k završení plánu zbudovat informační síť Eurocenter ve všech krajských městech. Jejich hlavním úkolem je poskytovat  nejen obecné informace o Evropské unii a našem členství v tomto uskupení, ale také odpovídat na zcela konkrétní dotazy, například z oblasti strukturálních fondů, možností práce v ostatních členských zemích, nebo o studiu v rámci EU.

Úkolem bylo ztvárnit členskou zemi EU

Celou soutěží „Honzíkova cesta Evropou" provází děti postavička českého chlapce Honzíka, který se vydává na cestu po zemích Evropské unie. Soutěž poprvé proběhla v roce 2009, kdy byla věnována vánoční Evropě. Úkolem žáků bylo ztvárnit země EU o Vánocích – jak lidé v jednotlivých zemích tráví vánoční svátky se svými zvyky a tradicemi.

V letošním ročníku soutěže, konané u příležitosti 10. výročí členství České republiky v EU, bylo zadání obdobné – vytvořit libovolné výtvarné dílo, které znázorní členskou zemi Evropské unie s jejími typickými náležitostmi. Žáci druhého stupně tak hravou a nenásilnou formou měli možnost načerpat znalosti o jednotlivých členských zemích EU, obyvatelích, jejich zvycích, hospodářství, zvláštnostech i tradicích.

Při hodnocení soutěžních prací byl kladen důraz především na originalitu, kreativitu a použité materiály. Na krajské úrovni byly vybrány a ohodnoceny tři nejlepší práce a pro výherce byly připraveny hodnotné deskové hry, knihy a vzdělávací cédéčka. Vítězům byla nabídnuta i prohlídka Parlamentu ČR pro celou třídu. Takové výzvě nemohla škola ve Skřivanech odolat, a tak se žáci druhého stupně do soutěže zapojili.

Přednášky poskytly školákům přehled

Navázalo se tak na bezplatné jarní besedy pořádané Eurocentrem Hradec Králové, které ve skřivanské škole pod vedením pracovnice Eurocentra Renaty Černilovské proběhly. Interaktivní přednášky ve třídách prvního i druhého stupně byly uzpůsobeny věku i znalostem žáků.

Na prvním stupni se žáci dozvěděli o oslavách Velikonoc, velikonočních tradicích i zvyklostech v jednotlivých členských zemích EU. Starší žáci se věnovali rozmanitosti EU. „Jednotná v rozmanitosti" – tak zní motto Evropské unie. Co je pro jednotlivé členské země EU charakteristické, v čem se Evropané liší, co mají společného a čím se vyznačuje „jednotnost" evropských států? Na to vše odpověděla přednáška plná obrázků a her.

Pro žáky 8. a 9. ročníků byla beseda zaměřena na cestování po EU. Přednášky odpověděly žákům na otázky: Jaké doklady potřebujeme při cestování v rámci EU? Jaká máme práva v jiné členské zemi? Může se občan EU v jiné členské zemi usadit? Jak se cestování po EU změnilo vstupem naší země do Schengenského prostoru? Představeny byly také evropské programy, které umožňují mladým lidem cestovat, pracovat či studovat v jiné zemi, a to nejen v té evropské – programy Comenius, Leonardo da Vinci, Mládež v akci.

Štěstí se usmálo na žákyni i třídu

V rámci soutěže již nezbývalo nic jiného, než se pustit do díla. Žáci skřivanské školy vytvářeli převážně tištěné brožury a prezentace zemí, bylo vytvořeno i několik výtvarných děl. Celkem se soutěžního klání Královéhradeckého kraje zúčastnilo přes osmdesát žáků z několika základních škol. Mezi nejčastěji vyobrazené země patřily Francie, Itálie a Německo, děti však nezapomněly ani na Českou republiku či na sousední Slovensko.

Kromě obrázků, kterých přišlo nejvíce, někteří ze soutěžících vsadili na originalitu a vytvářeli polystyrénové plastiky, jiní tištěné brožury, objevily se dokonce i velké hrací kostky. „Vybrat tři nejlepší výtvory nebylo vůbec snadné. Proto jsme se nakonec rozhodli z nejzdařilejších třiceti děl uspořádat výstavu. Dětské oddělení U Velryby Knihovny města Hradec Králové nám vyšlo vstříc, a tak se děti a jejich rodiče budou moci přijít podívat na výtvory své i svých vrstevníků do Centra celoživotního vzdělání v Hradci Králové, kde budou zdobit jeho prostory po dobu letních prázdnin," dodala za organizátory vedoucí Eurocentra Hradec Králové Renata Černilovská.

A kdo si nakonec odnesl výhru? Bronzovou příčku obsadila „hrací kostka" ze ZŠ Gutha Jarkovského v Kostelci nad Orlicí, druhé místo získala práce ze ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě a vítězství připadlo žákyni skřivanské školy Janě Fráňové. Jako výhru získala deskovou hru a další ceny Eurocentra. A nebyla obdarována pouze výherkyně. Celá třída jela za odměnu na prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V doprovodu pracovnice Eurocentra Renaty Černilovské společně navštívili také Evropský dům v Praze, kde jsou vystaveny vítězné práce soutěže „Honzíkova cesta Evropou" ze všech krajů, a kde probíhají další edukační programy pro zájemce z řad kolektivů základních škol. Žáci zde byli obdarováni zajímavými vzdělávacími brožurami a hrami.

Třeťáci poznávali Irsko, přišla odměna

V rámci oslav 10. výročí členství České republiky v Evropské unii se na jaře letošního roku konala také soutěž určená žákům prvního stupně a jejich výuce angličtiny. V soutěži pořádané česko-irskou obchodní a kulturní společností CIBCA, Czech Irish Business and Cultural Association, na téma „Irsko očima dětí" Skřivanští dosáhli dalšího velkého úspěchu.

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o Irsku, členské zemi Evropské unie od roku 1973. Přestože se téma soutěže nezdálo na první pohled příliš obvyklé, neboť v hodinách angličtiny prvního stupně není zahrnuto do osnov výuky, žáci 3. ročníku skřivanské školy se do soutěže zapojili. Děti informace o Irsku přijaly s nadšením a zájmem. Kromě základních geografických informací se dozvěděly mnoho zajímavého. Například to, že na ostrově se nevyskytují hadi. Podle legendy je z něj měl vyhnat svatý Patrik, patron Irska. A právě na počest svatého Patrika se každoročně 17. března slaví po celém světě Den svatého Patrika.

Výbor společnosti CIBCA vybral tři finalisty z nejlepších prací a o vítězi rozhodlo hlasování členů společnosti. Vítěz byl vyhlášen 17. března na galavečeru Dne sv. Patrika v Praze. Ze 156 výtvarných prací zaslaných ze základních škol vyhrála práce ze Skřivan a místní „vítězná" škola obdržela finanční výhru ve výši deseti tisíc korun na nákup výukových materiálů do hodin angličtiny.

Dana Fráňová, ZŠ a MŠ Skřivany