Hradeckou Základní školu Jana Pavla II. reprezentoval tříčlenný tým žáků prvního stupně ve složení Anna Stránská (3. A), Jaroslav Tachovský (4. A) a Adam Macháček (5. C) a dále také Matěj Vošmik (6. A) v soutěži jednotlivců.

Žáci odpovídali na otázky týkající se zeměpisu, všeobecného přehledu, historie, literatury, ale také matematiky či fyziky. Hradeckým se podařilo dosáhnout obrovského úspěchu, když tým žáků 1. stupně vybojoval v celorepublikové konkurenci 1. místo. Žáci vyhráli pro školu PC sestavu, pro sebe hodnotné ceny a pedagog vítězného týmu získal nárok na účast v E.on expedici Eurorebus po Evropě.

Velmi dobře se umístil také Matěj Vošmik v soutěži jednotlivců – ve velké konkurenci své kategorie (společně s žáky osmiletých gymnázií) obsadil 32. místo z celkového počtu 59 soutěžících. Pokud by se hledalo pouze mezi žáky základních škol, našli byste Matěje na krásném 3. místě.

V celkovém součtu se hradecká škola vešla mezi 100 nejúspěšnějších škol této soutěže!

Klání odráží celoroční snažení žáků ve spojení se skvělými vědomostmi, které museli samostatně prokázat v krajském a poté v celostátním kole.

Za tento skvělý výsledek patří dík všem, kteří se do soutěže během školního roku zapojili a poctivě sbírali body pro školu, třídu a na svá konta.

Poděkování patří také všem kolegyním z 1. stupně ZŠ, díky jejichž spolupráci se mohli všichni žáci do soutěže zapojit, a které ve svých třídách vyučují předměty související tematicky s touto soutěží. Nutno připomenout a poděkovat také za práci kolegyň a kolegů ve školních družinách a klubech, kteří tematiku zeměpisu pravidelně zařazují do svých programů. Úspěch je společným dílem!

O soutěžní kategorii Eurorebus junior si můžete přečíst na www.eurorebus-junior.cz/cs/21-celostatni-finale/. Na webových stránkách školy www.czshk.cz najdete odkazy na kompletní výsledky, informace a další fotografie z celostátního finále.

Petr Řehák