Tentokrát pozvali kancléře Univerzity Hradec Králové Ondřeje Tikovského, aby přítomným přiblížil významnou osobnost habsburského císaře Maxmiliána I. Ten sice v Českém království nevládl, ale zasloužil se o stabilizaci poměrů ve střední Evropě a připravil půdu k nástupu Ferdinanda I. u nás.

Tikovský je excelentním řečníkem, který umí zaujmout nejširší vrstvy posluchačů. S podobným úspěchem se setkávají vycházky po městě komentované historiky, velký úspěch zaznamenaly přednášky o památkové péči a archeologických průzkumech v regionu, historii městské knihovny či připravované rekonstrukci Velkého náměstí.

Zájemci se mohou těšit i na další akce, například k 70. výročí vzniku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Čestmír Brandejs