Na začátku listopadu jsme se zúčastnili akce pořádané studenty z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nazvané Týden s aplikovanou fyzikou (zkráceně TSAF). Celý zájezd zařídila skupina organizátorů Fyzikálního korespondenčního semináře, který je pro žáky středních škol se zájmem o fyziku každoročně pořádán.

Hlavním cílem letošního TSAFu byla návštěva výzkumného centra Evropské organizace pro jaderný výzkum. Oficiální název dnes již není úplně aktuální a přesný a všem bude bližší spíš zkratka z francouzského Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN. Jedná se o nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě.

Díky přednáškám si rozšířili obzory

Ještě před samotnou návštěvou Ženevy a CERNu nás čekalo nespočet jiných zastávek situovaných po cestě do Švýcarska. Každý den pro nás byly dohodnuty dvě přednášky vždy z různých oblastí fyziky, které mimo jiné rozšířily i naše obzory co se uplatnění v oboru týče. První den byla na programu návštěva automobilky BMW v Dingolfingu, kde jsme byli seznámeni s průběhem celé výroby aut. Odpoledne nás čekala exkurze na Letiště Mnichov, kde jsme se v autobusu s průvodcem podívali do neveřejných částí.

Další den jsme (někteří poprvé, někteří po několikáté) navštívili Deutsches Muzeum v Mnichově – jednu z největších vědeckotechnických sbírek na světě. Celá návštěva trvala asi osm hodin a ani takové časové rozmezí zdaleka nestačilo. Další den nás čekal ESRF – The European Synchroton Radiation Facility v Grenoblu ve Francii. Jedná se o urychlovač částic využívaný k produkování vysokoenergetických rentgenových paprsků. Celý projekt započal v roce 1994 a dnes se na něm podílí 21 partnerských zemí.

Pracují na různých experimentech

Po návštěvě ESRF následovaly dva dny v CERNu, na které se snad všichni těšili nejvíce. Organizace byla založena v roce 1954 a Česká republika se k činnosti připojila v roce 1993. Dnes se na výzkumu podílí na 21 členských států, čímž se laboratoř stala příkladem dlouhodobé a úspěšné mezinárodní spolupráce.

Celé centrum se skládá z několika urychlovačů, kdy se protony urychlují nejprve v nejmenším BOOSTERu, pak putují přes PS (Proton Synchrotron) a SPS (Super Proton Synchrotron) až do největšího okruhu – LHC (Large Hadron Collider). Na okruhu LHC (měří 27 km) se urychlují částice na rychlost blížící se rychlosti světla a po jeho obvodu jsou umístěny detektory, kde fyzikové z celého světa pracují na nejrůznějších experimentech.

My jsme se byli podívat v budově detektoru ATLAS. Vzhledem k tomu, že v době naší návštěvy probíhala výměna experimentů, jsme ale neviděli pravou práci vědců při výzkumu. Kromě samotné práce na urychlovačích se však v CERNu dějí i jiné věci. Podívali jsme se mimo jiné k experimentu ALPHA, kde dosáhli úspěchu s výrobou antivodíku a nyní provádí měření, která ho porovnají s nám známým vodíkem. Navštívili jsme i pracoviště experimentu AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), který se zabývá měřením kosmického záření a hledáním temné hmoty, antihmoty a objasnění temné energie, nám zatím neznámé hmoty.

Našel se i prostor na odpočinkový den

Odpoledne jsme si ve skupinkách postavili vlastní Wilsonovu mlžnou komoru a pozorovali jsme tak dráhy elektricky nabitých částic. Následující den byl z hlediska fyziky poněkud odpočinkový. Navštívili jsme sýrárnu v Gruyère a čokoládovnu Cailler, pro potěšení mnohých z nás bylo obojí spojené s ochutnávkou.

Poslední den před odjezdem zpět domů jsme strávili ve Swiss Science Center Technorama, kde jsou nejrůznější fyzikální i matematické zákony představeny interaktivní formou. Měli jsme sedm hodin na prohlídku celého centra.

Exkurze byly velmi dobře zvoleny. Rozšířily nejen naše znalosti z fyziky, ale zároveň nám ukázaly, jak se lze ve fyzice nebo ve vědě obecně uplatnit. V ESRF v Grenoblu nás prováděli dva Němci a jeden Rus, v CERNu dokonce dva Slováci. Všichni tito průvodci byli pracovníci daného výzkumného centra a na požádání nám prozradili, jak se na daném místě vlastně ocitli. Navzdory našemu očekávání je zájem o samotnou vědu malý a dostat se na taková místa není tak těžké, jak by si každý myslel. Mnohým z nás tento týden možná pomohl s výběrem školy či směrem našeho života.

studenti Gymnázia Boženy Němcové