Své podnikatelské dovednosti zde měli možnost poměřit studenti z celé České republiky (celkem 18 JA firem) a studenti ze Slovenské republiky (2 JA firmy).

Studenti se snažili přichystat svůj stánek tak, aby byl pro potencionální kupující co nejatraktivnější. Mladí prodejci okusili, co obnáší celé dopoledne propagovat a prodávat své produkty a hlavně – naplno se věnovat každému, kdo se u jejich stánku zastaví, aby své výrobky úspěšně prodali a zákazník odcházel spokojený.

Součástí veletrhu bylo celkem šest soutěží: nejlepší JA firma (hlavní cena), nejlepší logo, nejlepší slogan, 90 vteřin s investorem (v anglickém jazyce), nejlepší prodejce, nejsympatičtější JA firma.

Studenti během tří minut prezentovali svou firmu a svůj podnikatelský záměr před osmičlennou porotou, jejíž předsedkyní byla Iva Reichlová. Po dobu celého veletrhu byly firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se zaměřovali na každý detail, aby vyhodnocení soutěží bylo co nejobjektivnější. Nabídka produktů byla opravdu pestrá a nápaditá. Zákazníci si mohli koupit například odháněč divoké zvěře, tašky z dekorativních látek, barevný lesk na rty nebo držák na rohlík.

Ke konci veletrhu se všichni účastníci shromáždili v aule nově zrekonstruované budovy školy, kde byly vyhlášeny výsledky všech soutěží. Čekání na konečné výsledky zpříjemnil účastníkům koncert školního pěveckého sboru pod vedením p. Vespalcové.

Hlavní cenu „Nejlepší JA firma" si letos odvezla slovenská JA firma G. E. T. z Gymnázia Tisovec (prodej výrobků z medu a vosku). Novinkou letošního ročníku byla soutěž „90 vteřin s investorem", ve které se jeden člen JA firmy snažil anglicky přesvědčit porotu o kvalitě a potřebnosti svého produktu. I tuto první cenu získala firma G. E. T. ze Slovenska. Cenu za nejsympatičtější firmu si naopak odnesla domácí firma Steady Rolls z hradecké Obchodní akademie.

Pátý ročník veletrhu byl všemi zúčastněnými hodnocen velmi kladně. Přispěla k tomu nejen dobrá příprava hostitelské školy (garantem akce byl p. Pospíšil), ale také krásné nově zrekonstruované prostory historické budovy Rudolfina na Pospíšilově třídě. Prolnuly se tak v prostorách školy stopy minulosti s kroky mladých potenciálních podnikatelů, kteří prostřednictvím studentských společností získávají potřebné zkušenosti pro svoji profesní budoucnost.

Zdeňka Bitterová