Tento unikátní projekt výměnných pobytů zahájili čeští studenti v roce 2013, v květnu 2014 na něj navázali němečtí studenti z Bad Tölzu, kteří pracovali  u stavební firmy Fato v Hradci Králové.

Letos v termínu od 3. do 16. května se vybraní studenti hradecké stavební průmyslové školy opět zúčastnili odborné praxe v Bad Tölzu. Na úspěšné realizaci má zásluhu německá škola Staatliche Berufschule Bad Tölz s ředitelem Josefem Bichlerem a vedení SPŠ stavební v čele s ředitelkou Natašou Ungermannovou. Se skupinou českých praktikantů odjela do Bad Tölzu vyučující německého jazyka Hana Pinková.

Studenti pracovali na stavbách německých firem a museli aktivně používat německý jazyk. Tím si ověřili své znalosti a uvědomili si význam studia německého jazyka. Na stavbách se seznámili s technologiemi a používanými materiály, stavebními a měřicími přístroji.

Majitelé německých stavebních firem při hodnocení praktikantů, kteří v zahraničním pracovním prostředí obstáli jak po stránce pracovní, odborné,  tak i osobní, nešetřili pochvalnými slovy. Prohloubili si jazykové znalosti, získali nové pracovní zkušenosti a také další motivaci ke studiu, k odbornému i jazykovému rozvoji.

Zástupci Berufschule se o české studenty pečlivě starali, připravili jim pestrý program i ve volném čase. Hned po příjezdu s nimi navázali přátelský vztah. Společně navštívili hlavní město Bavorska, Mnichov – prohlédli si staré město s radnicí, olympijský stadion, výstaviště BMW a televizní věž.

Chvála, nadšení a spokojenost českých praktikantů byly největším ohodnocením organizátorů odborné praxe – Josefa Bichlera, Hany Pinkové a Hanse Haslingera.

Níže uvedené výpovědi studentů vystihují názor všech zúčastněných:

Šimon: „Naučil jsem se lépe komunikovat v německém jazyce a obecně jsem si zdokonalil komunikaci s cizími lidmi. V práci jsem se naučil mnoho nových praktických dovedností, které se mi v budoucnu budou určitě hodit. Kolegové na pracovišti byli hodní a příjemní lidé. Komunikace s nimi i přes jazykové nedostatky (bavorský dialekt) fungovala velmi dobře."

Jakub: „Určitě se zlepšila moje manuální zručnost, naučil jsem se pracovat se stroji a nástroji používanými ve stavebnictví. Zároveň mohu říci, že tato praxe byla mým odrazovým můstkem pro další zdokonalování se v německém jazyce."

Jan: „Jsem více motivovaný učit se německý jazyk. Moc jsem si oblíbil Bavorsko, Alpy a zdejší lidi. Získal jsem cenné zkušenosti."

Adam: „Kolegové v práci byli perfektní, trpěliví, měli pro mě pochopení. Hodně jsem se toho naučil. V budoucnu bych se chtěl věnovat architektuře, a tak přímé sledování  průběhu stavby bylo pro mě velkým přínosem. Zaujala mě pracovitost, pořádnost a neustále dobrá nálada zdejších lidí. Snad jsme se nesetkali s člověkem, který by nám byl nějak nepříjemný."

Honza: „Na pracovišti jsem měl se všemi skvělý, kamarádský vztah. Komunikace byla někdy těžší, ale vždy jsme se domluvili. Němci mají vytříbený smysl pro humor, rozhodně se tam někdy rád vrátím."

Od září 2015 budou opět probíhat přípravy na další výměnnou praxi, která se bude konat  na jaře roku 2016, kdy naopak přijedou němečtí praktikanti na SPŠ stavební do Hradce Králové.

Hana Pinková