Vyjeli jsme v časných ranních hodinách z Hradce Králové a bezmála po šesti hodinách jízdy autobusem jsme se mohli kochat berlínskou architekturou, se zájmem sledovat místní zvyky a v neposlední řadě také samozřejmě pilovat své dosavadní znalosti německého jazyka.

Navečer nás příjemně přivítaly naše přátelské „náhradní" rodiny – doslova s otevřenou náručí a úsměvem na tváří vítající nás slovy jako „Hallo!" nebo „Guten Tag!", a my jsme tak mohli nahlédnout pod pokličku německých domácnosti a poznat něco z tradic a zvyklostí německého národa.

Následující dny jsme navštívili slavné berlínské skvosty jako například Alexanderplatz, Reichstag, Brandenburger Tor či Checkpoint Charlie. Také jsme zavítali do nedaleké Postupimi a také do Magdeburgu, kde jsme si mohli projít pověstný rokokový letohrádek Fridricha II. Neodmyslitelnou částí pobytu v Německu byla i devítihodinová výuka v němčině s rodilým mluvčím v mezinárodní jazykové škole Alpadia nedaleko centra města a stejně tak nezapomenutelnou součástí byla i flexibilní dopravní infrastruktura alias „S-Bahnem kamkoliv a kdykoliv", když jsme se potřebovali rychle přemístit.

Z celého pobytu si jistě každý může vzít trochu něco jiného, avšak na něčem se shodneme snad všichni – že Berlíňané jsou milí a vstřícní lidé a to, že Berlín je krásné, vzkvétající a příjemné město plné inspirace, připravené jít naproti jakémukoliv progresu zejména z hlediska designu a architektury. A proto možná ne nadarmo se mluví o Berlínu jako o „nekonečném staveništi", protože všechno by se mělo dělat správně a tak, jak se má, a být zkrátka v richtigu!

Adam Rohr, L2