Přivezl Shakespearovy sonety ve vlastním překladu, doprovázené osobitou interpretací básní na klavír. Při přednášce seznámil studenty s historií sonetu i s vlastními zkušenostmi z překladu. Poutavý výklad našeho předního odborníka na Williama Shakespeara prokládal klavírní virtuos Daniel Dobiáš vlastním pojetím sonetů v bluesovém a šansonovém hávu. Profesor přidal historky ze svého i Shakespearova života, popsal svůj pohled na svět a vysloužil si bouřlivý potlesk.

Profesor Martin Hilský je přední český i světový odborník na dílo anglického dramatika. Přeložil všech jeho 38 her, 154 sonetů a další básně, které se letos dočkaly souhrnného vydání. Je nositelem Řádu britského impéria a Medaile Za zásluhy. V loňském roce za dokončení svého životního díla obdržel hlavní cenu projektu Česká hlava.

Návštěva profesora Martina Hilského v královéhradeckém Gymnáziu Boženy Němcové.Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.

(William Shakespeare, Sonet 66 - přeložil Martin Hilský)

Kryštof Žáček