Světicí je Markéta z Antiochie, která žila ve 3. století. Zřejmě byla popravena během pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána asi v roce 304.
V českých zemích její kult propagoval hlavně císař Karel IV., který ji učinil patronkou své soukromé kaple na Karlštejně. Její jméno bylo velmi časté v panovnických rodinách. Zobrazována je nejvíce s drakem na řetězu, například na oltářním obraze Mistra třeboňského.

Břevnovský klášter získal ve 14. století významný ostatek svaté Markéty. Ta se stala také patronkou klášterního kostela.

Svatá Markéta je patronkou všech těhotných žen, jimž má pomáhat, aby na svět přivedly zdravé děti. Ochraňuje také rolníky a pastýře. Lidové pranostiky praví, že svatá Markéta hodila srp do žita, nebo když na Markétu prší, ořechy ze stromu srší.

Zajímavostí je, že na zřícenině hradu Rotštejn v Klokočských skalách u Turnova se konají Dny svaté Markéty. Letos se uskutečňují od 9. července do 8. srpna. Dozvíte se na nich vše, co byste měli vědět o zrnu, mouce, obilí a jeho zpracování.