Při vyslovení prvního z nich si asi každý představí bájnou českou kněžnu, mýtickou postavu našich dějin. Příběh Libuše a Přemysla Oráče popisuje Kosmova kronika z počátku 12. století.

Libuše ve svém proroctví prý předpověděla založení Prahy: „Vidím město veliké, jehož sláva se bude dotýkat hvězd“. Operu Libuše zkomponoval jako slavnostní zpěvohru Bedřich Smetana v roce 1872.

Jméno Amálie nosila známá česká spisovatelka Kutinová (1898 až 1965), matka spisovatelky a dramatičky Marie Kubátové. Proslavila se zejména díky sérii knih Gabra a Málinka, inspirovaných jejím dětstvím a mládím prožitým ve Štítné nad Vláří nedaleko slovenských hranic. Tuto vesničku považovala Amálie Kutinová po celý život za své rodiště a pravý domov.

Jinou významnou nositelkou jména je česká malířka Amálie Mánesová (1817 až 1883), jejímiž bratry byli slavní malíři Josef a Quido Mánesovi.
V životopisném filmu o Josefu Mánesovi Paleta lásky z roku 1976 ji hraje Jana Štěpánková.