Hlavní postavou je žena, jíž je vyhrožováno, že pokud nebude intervenovat u svého manžela ve prospěch zájemce o místo v bance, bude prozrazen její podvod, kterého se před lety dopustila. Nora se rozhodne, aby našla samu sebe, opustit manžela i rodinu.

U nás se stala významnou představitelkou této role velká česká herečka světového významu Hana Kvapilová.

V církevním kalendáři se dnes nachází Kilián. Tento mučedník přišel v 7. století do Německa, aby kázal evangelium. Stal se biskupem ve Würzburgu. Podle legendy obrátil na víru také vévodu Gosberta. Kilián rovněž požadoval po vévodovi, aby vedl spořádaný křesťanský život.

Gosbert však podle pohanského zvyku žil se ženou po svém bratrovi. Kilián mu to vytýkal. Zuřící žena proto dala Kiliána s jeho druhy zabít a jejich těla spolu s posvátným náčiním a evangeliářem nechala zakopat. Světec je patronem Franků a diecéze Würzburg. Dále mimo jiné omítkářů a bednářů.