Církevní kalendář v neděli připomíná apoštola Tomáše. Nejčastěji se s ním spojuje rčení nevěřící Tomáš, neboť dokud nevložil své ruce do ran Kristových, neuvěřil v jeho vzkříšení. Po Ježíšově nanebevstoupení se stal misionářem a doputoval až do Persie a Indie. Podle jedné z legend se v Persii setkal se Třemi králi, které pokřtil.

Svatý Tomáš je patronem Goi, Indie, Pákistánu, Portugalska, Ostrovů Svatého Tomáše. Ze živností především architektů, zedníků, stavitelů, geometrů, zeměměřičů, konstruktérů, kameníků, stavebních dělníků, tesařů a teologů. Lidé se k němu modlí při bolestech zad, za dobrý sňatek a při pochybnostech. Také je patronem nevidomých.