Dominik/Dominika

Z ženského tvaru dominica, což je vlastně dies dominica – „den Páně“, vzniklo i románské označení neděle.

Patronem jména je sv. Dominik. Narodil se kolem roku 1170 ve Španělsku, studoval filozofii a teologii a přijal kněžské svěcení. Zúčastnil se mise proti albigenským a vedl se svými odpůrci disputace.

Bohužel papež vyhlásil proti albigenským křížovou výpravu. Během kruté občanské války Dominik neustával ve svých mírových aktivitách. Později založil řád dominikánů, řeholi vyznačující se chudobou a prací.

Zemřel 6. srpna 1221.