Bartoloměj

Původně aramejské jméno znělo bar Talmai čili „syn Talmajův“, přičemž Talmai souvisí s hebrejským slovem telem, což znamená „brázda“.


Nejznámějším nositelem tohoto jména byl apoštol Bartoloměj, který měl však vlastní jméno Nathanel („Bůh dal“). Narodil se asi v 1. století v Káně (Galilea). Když ho Ježíš Kristus poprvé uviděl, řekl prý: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ Bartoloměj patřil k věrným apoštolům a po smrti svého Mistra se vydal šířit křesťanství do Arménie, Indie a Mezopotámie. Odsouzen však byl k strašlivému perskému trestu smrti – stažení z kůže zaživa! Jiné prameny praví, že byl Bartoloměj sťat mečem.
Lebka sv. Bartoloměje je od roku 1238 uložena v dómě ve Frankfurtu nad Mohanem. Mučedník byl vždy velmi uctívaný a je patronem mnoha měst, mezi nimiž nechybí ani Plzeň.
Bartoloměj se také stal inspirací početných umělců.