Radim

Jedná se pravděpodobně o zkráceninu jména Radimir, ačkoliv není vyloučeno, že jde o tvar slovesa raděti čili „starat se“. Mohli bychom tedy říci, že Radim je starostlivý. Podle jiného výkladu je však základem slovo rád. V 10. století nosil toto jméno bratr sv. Vojtěcha. Narodil se v rodině mocných Slavníkovců mezi lety 960-70 na Libici u Poděbrad. V roce 1000 se stal arcibiskupem v polském Hnězdně.


Dalšími dnešními světci jsou Benedikt a jeho druhové Jan, Matouš, Izák a Kristin. Všichni žili v 10. století. V církevním kalendáři má svátek Ludvík, jehož připomněl občanský kalendář 19. srpna.