Obě jména mají asi stejný základ v latinském slově oliva. Nositel jména je vykládán jako „pěstitel oliv“. Patronů tohoto jména je v kalendáři více.
Zastavme se nejprve u zástupkyní žen.
 
První Olivie byla mučednicí a žila ve 2. století v Brescii (Itálie). Svátek slavila již 5. března. Druhá Olivie byla také umučena. Připomeňme, že žila v 10. století v Itálii a zemřela v Tunisu. Tu si připomíná kalendář 10. června.
 
Mužský zástupce pomyslných olivářů, Oliver, (1629 až 1681) stal se již ve svých 39 letech arcibiskupem v Armaghu a primasem Irska. Později byl však oběšen a jeho tělo bylo poté ještě rozčtvrceno.
 
Církevní kalendář si dnes připomíná svaté anděly strážné. Že máme nějaké ochránce, věří lidé již od pradávna.
 
Dnes bychom v kalendáři nalezli také ruskou Galinu a její ukrajinský ekvivalent Halinu. Obě jména mají shodný původ v řeckém slově galéné, jež znamenalo „klid a mír“.