Štefan/Sára


Základem obou jmen je řecké Stephanos, „věnec“; přeneseně bychom tedy mohli říci, že Štěpán je „vítěz“ nebo „věncem ověnčený či korunovaný“. Toto jméno je celosvětově velice oblíbeno a také u nás jsou obě podoby často používány. Dosvědčuje to i množství patronů, kteří se v kalendářích objevují.
Na prvním místě stojí samozřejmě prvomučedník sv. Štěpán, který má svátek 26. prosince. Další, který měl přívlastek Harding, žil ve 12. století a je považován za jednoho ze tří zakladatelů řádu cisterciáků. Usadil se v Citeaux a z původní chatrče v divočině vybudoval hlavní sídlo velkého řeholního řádu. Více jsme si o něm řekli 16. srpna.


V občanském kalendáři má dnes svátek také Sára, kterou bychom nalezli i pod datem 19. ledna.

Zdroj: www.libri.cz