Miriam

Toto jméno, jehož význam „milovaná Bohem“ je vlastně výchozí podobou pro Marii, má prastarý původ, snad hebrejsko-egyptský. Již Mojžíšova sestra se jmenovala Miriam.
 
Církevní kalendář dnes připomíná Alžbětu a Zachariáše. Už ve velmi časné době byli Alžběta a Zachariáš, rodiče Jana Křtitele, uctíváni jako světci. Alžběta, která mnoho let nepočala žádné dítě, a byla proto stejně jako její muž Zachariáš velmi nešťastná, přesto ještě ve svém vysokém věku porodila syna Jana. Jan Křtitel přišel na svět půl roku před Ježíšem a je označován za „Mesiášova předchůdce“. Zachariášova památka se uctívá v lateránské bazilice v Římě, kde jsou části jeho hlavy.
 
V našem kalendáři bychom dnes také nalezli zvláštní jméno Blandina. Dalším významným světcem, který má dnes také svátek, je uherský kralevic Emerich.