Bohumír

Patronem je Bohumír/Gottfried z Amiensu, který žil v 11. století. Výchovy se mu dostalo v klášteře. Už jako chlapec toužil být řeholníkem. V 25 letech se stal knězem a po deseti letech ho proti jeho vůli zvolili biskupem v Amiensu. Pěšky a v rouchu kajícníka šel do biskupské rezidence, kde pokračoval ve svém asketickém způsobu života. V závěru života se uchýlil do kláštera Grande Chartreuse. Jeho nadřízení mu však nařídili, aby se vrátil, a on je musel poslechnout. Za rok potom zemřel.

Je patronem proti otravě jedem, bouřce a požáru. Dalším oslavencem je významný teolog Jan (Johannes) Duns Scotus (Skotský). Dne 8. listopadu 1620 byla svedena bitva na Bílé hoře, která zpečetila osud stavovského povstání a na dalších 300 let rozhodujícím způsobem ovlivnila osud českého státu.