René

Patronem je Renát ze Sorenta.
 
V domácím církevním kalendáři dnes čteme jméno Mansveta – Miloslava (česky). Podle kalendáře si dnes připomíme také papeže Řehoře III., vynikajícího učence, který zavedl svátek Všech svatých.
 
Původem byl Syřan a o jeho životě do té doby, než se stal papežem, nic nevíme.
 
Na papežském stolci usedl v letech 731–741. Vedl obtížný boj s konstantinopolským císařem Leonem III., který proslul obrazoborectvím.
Zasloužil se o misie v Německu, neboť zřídil biskupství ve Freisingu, Pasově, Řezně a Salcburku, později ještě ve Würzburgu a Eichstättu.
Po něm nastoupil Řek Zachariáš, jehož svátek katolická církev slaví 15. března.