Zina
Ruské jméno je řeckého původu a znělo Zénais. Je možné je přeložit a vysvětlit jako „božská“.
 
V církevním kalendáři je dnes Saturnin (Sernin). Žil ve 3. století a papež ho poslal na misii do Galie, kde ještě s několika druhy hlásal evangelium, obracel pohany na víru a křtil je. Byl asi prvním biskupem v Toulouse. Kolem roku 250 tam byl usmýkán býkem k smrti za to, že se zdráhal obětovat modlám. V roce 1080 byla nad jeho hrobem postavena jedna z nejmohutnějších románských bazilik sv. Sernina, která je údajně největší stavbou tohoto druhu ve Francii.
 
Svatý Sernin je patronem proti bolestem hlavy a závratím, moru, smrtelné úzkosti a za dobrou hodinu smrti i proti soužení s mravenci. U nás je pak jméno Saturnin známé především díky legendárnímu humoristickému románu Zdeňka Jirotky.