Svatoslav

Jméno je slovanského původu a znamená, že jeho nositel byl „slavný svou dobrotou nebo svatostí“. Svjatoslav I. Igorevič byl asi od roku 945 velikým knížetem kyjevským. Vedl války s Chazary, volžsko-kamskými Bulhary i s byzantskou říší, s níž v roce 971 uzavřel mírovou smlouvu. Byl zabit Pečeněgy v roce 972 nebo 973.

V církevním kalendáři je dnes František Xaverský, jeden z největších křesťanských misionářů. Narodil se v roce 1506 ve Španělsku. S Ignácem z Loyoly spolupracoval při zakládání jezuitského řádu, v jehož jménu pak šířil víru ve východní Asii. Působil v Goi, na Cejlonu, v Moluckém souostroví. Roku 1540 byl jmenován papežským legátem pro východní Indii a od roku 1542 vykonal čtyři velké misie, například do Japonska a do Číny. Zemřel v roce 1552 na ostrově San Čoan.