Jitka

Jitka vznikla nejspíš z tvaru Jutta (česky Juta), což je německá zkrácenina Judity.
 
V českých dějinách máme hned dvě Jitky. Břetislav I, který panoval v letech 1034 až 1055, unesl svou manželku Jitku Bavorskou z kláštera ve Schweinfurtu (Svinibrod). Měl s ní pět synů. Další Jitka (Guta) Habsburská (1271-1297) se stala první ženou Václava II., který s ní měl deset dětí. Pohřbena byla v chrámu sv. Víta vedle svého tchána Přemysla Otakara II.
 
V církevním kalendáři najdeme jméno Sabas – Sába (česky). Svatý Sába žil v 5. století a pocházel z Turecka. Založil v Palestině mnohé kláštery, mimo jiné v Mar Sabě, kde se stal opatem. V tomto klášteře také působil svatý Jan Damašský, který se v českém církevním kalendáři připomínal 4. prosince.