Šimon

 

Patronem jména je Šimon zvaný Horlivec, který je jedním z dvanácti apoštolů. Předpokládá se, že to byla právě jeho svatba v Káně Galilejské, při níž Ježíš proměnil vodu ve víno. Po seslání svatého Ducha hlásal evangelium v Egyptě a v Persii. Zemřel mučednickou smrtí na kříži.

V našem církevním kalendáři má svátek Servul z Říma, který žil v 6. století. Od dětství byl těžce ochrnutý, což mu zabraňovalo postavit nebo posadit se bez cizí pomoci a nemohl se ani sám najíst. Jeho rodina ho přinášela ke dveřím kostela svatého Klimenta v Římě a on tam žebral o almužnu. Ponechal si vždy pouze tolik, aby mu to stačilo na skromné živobytí, a zbytek rozdal žebrákům, kteří byli chudší než on.

Proto je patronem invalidů, tělesně postižených (handicapovaných) lidí.