Žaneta

 
V církevním kalendáři je svatý Jan Evangelista, jenž žil v 1. století v Betsaidě u Genezaratského jezera. Zemřel kolem roku 101 v Efesu.
Je patronem například proti otravám, spáleninám, bolestem nohou a padoucnici, proti krupobití a za dobrou úrodu.
 
Známým nositelem tohoto jména byl rovněž český lékař, biolog a filozof Jan Evangelista Purkyně (1787–1869). Byl zároveň organizátorem vědeckého a kulturního života a národním buditelem.
 
Působil jako profesor na univerzitě ve Vratislavi (kde založil první fyziologický ústav v Evropě) a na univerzitě v Praze. Řada buněčných struktur, které objevil, nese jeho jméno. Zabýval se také optikou.
 
Stal se spoluzakladatelem Spolku českých lékařů a Časopisu lékařů českých, od roku 1853 vydával český přírodovědecký časopis Živa, usiloval o založení české akademie věd.