Radmila

Je ženským protějškem staročeského mužského jména Radomil a má slovanský původ. Značí, že jeho nositelka je „rozradostňující a milá“. Jiní jsou názoru, že obdobou Radomily je latinské jméno Gaudencia.
 
Podle církevního kalendáře má dnes svátek řeholnice a patronka Paříže - Jenovéfa. Tato panna z francouzského Nanterre, žijící v Paříži, svou modlitbou a neohroženým projevem zachránila město před vpádem hunského krále Attily. Také dokázala v dobách obležení města zajistit jeho obyvatelům tolik potřebné obilí. Zemřela 3. ledna v roce 502. Zobrazována je se svící v ruce a je jednou z nejoblíbenějších francouzských světic.
Je ochránkyní pastýřů, vinařů a kloboučníků, pomáhá při nebezpečí válečného konfliktu a také když hrozí nebezpečí sucha, moru a zákeřných nemocí.