Břetislav

Naším nejznámějším nositelem tohoto jména je kníže Břetislav I. z rodu Přemyslovců, který panoval v letech 1034 až 1055. Byl nemanželským synem českého knížete Oldřicha a jeho snad pozdější druhé ženy Boženy. Svou manželku Jitku Bavorskou unesl z kláštera ve Schweinfurtu (Svinibrod) a měl s ní pět synů. Pro jeho skutky se mu přezdívalo „Český Achilles“. Břetislav se ukázal jako silný a sebevědomý panovník, svou moc rozšiřoval i na polské území. Zemřel v Chrudimi 10. ledna roku 1055 během svého tažení do Uher a byl pochován v kostele sv. Víta na Pražském hradě.
V českém církevním kalendáři má svátek Agathon, který žil v 7. století. Rodák ze Sicílie se souhlasem své manželky vstoupil do kláštera v Palermu a byl zvolen papežem. V římském kalendáři si dnes také připomínáme papeže Řehoře X., který žil ve 13. století. Jeho snahou bylo sjednotit Západ s Východem. Jako první uznal Rudolfa Habsburského německým králem. Vedl lyonský koncil, který jednal o znovusjednocení křesťanů a přijal zákon o volbě papeže (konkláve).