Podle církevního kalendáře má svátek Anselm z Cantebury. Narodil se ve šlechtické rodině v piemontské Aostě na severu Itálie asi v roce 1033. Po matčině smrti opustil domov a odešel do Francie. Tam v roce 1060 vstoupil do benediktinského kláštera v Le Bec. Když tamní převor a jeho velký učitel Lanfranc odešel jako arcibiskup do Canterbury, stal se v roce 1063 jeho nástupcem a později – v roce 1078 – také opatem. V roce 1093 byl rovněž i on povolán na uprázdněný arcibiskupský stolec v Canterbury, odkud musel dvakrát do vyhnanství.

Je autorem mnoha filozofických, teologických a mystických spisů, takže dostal název „otec scholastiky“. Největším Anselmovým spisem je dílo Cur deus homo (Proč se Bůh stal člověkem).

Ke konci života se dočkal klidu a až do pozdního stáří sloužil mši svatou. Když už nemohl chodit, nechával se do chrámu nosit. Přímo v kostele, při četbě evangelia sv. Lukáše, v roce 1109 zemřel. Je pochován v canterburské katedrále.
V roce 1720 byl prohlášen za učitele církve.