Jiří


Stal se patronem několika zemí – v první řadě Palestiny, rodné země jeho matky, dále Anglie, Černé Hory, Etiopie, Gruzie, Kanady, Katalánska, Řecka, Srbska, měst Istanbulu, Lublaně, Moskvy a také mnoha profesí, organizací a nemocných lidí.

Tento mučedník žil ve 3. století a zemřel asi v roce 303. Podle legendy slíbil, že zachrání královskou dceru před drakem, když se všichni nechají pokřtít. Byl mučen v rozpáleném vápně a potom sťat v Lyddě v Palestině.

Jméno je rozšířeno téměř po celém světě a existuje v mnoha podobách – slovensky Juraj, polsky Jerzy, rusky Jurij, Georgij, maďarsky György, bulharsky Jurij, rumunsky Gheorge, Gheorghe, italsky Giorgio, španělsky, portugalsky Jorge, anglicky George, Yorick, dánsky Georg, Jorgen, švédsky Georg, Göran, německy Georg, York, Jürgen, řecky Georgios, novořecky Jorgos a latinsky Georgius.