Vlastislav

Podle prastarého vyprávění kníže Vlastislav, vládce Lucké země, sužoval naši vlast, kde tenkrát vládl kníže Neklan. Ten poslal Vlastislavovi dary, ale zpupný vladař je odmítl a obě země se začaly připravovat na válku. V jedné malé lucké dědině žil muž jménem Straba se svou macechou a za manželku měl ženu z Čech. Žena Lučany nenáviděla za to, co dělají jejím krajanům, ale nedala nic znát.

Macecha byla čarodějnice a tušila, že se mladá žena vypraví do boje proti nim. Strabovi řekla, ať v boji prvnímu jezdci uřízne obě uši a ujede z bojiště. Obě armády došly k Tursku nedaleko Prahy.

V kruté bitvě padli Vlastislav i všichni muži z lucké armády, až na Strabu. Ten uprchl zpět domů, kde našel svou manželku mrtvou a bez obou uší. První muž na bojišti, s nímž se střetl, byla jeho žena, která ho chtěla zabít.


V církevním kalendáři se dnes připomínají dva světci – svatý Petr Chanel, který žil v 19. století, a svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu, žijící v 17. až 18. století.