Už jako děvče vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z Avignonu do Říma. V její literární pozůstalosti se dochovalo 381 dopisů a náboženské spisy (například Dialog s Boží prozřetelností), které adresovala církevním představitelům, řeholnicím i panovníkům. Tato panna a mystička je považována za církevní učitelku.

Kolem Kateřiny se postupně seskupil okruh zbožných, mysticky zaměřených osob, které ji nazývaly matkou. Šlo především o kultivované a vzdělané duchovní i laiky.

Pomáhá proti ohni, je patronkou hasičů, tělesně postižených, Evropy a Itálie. Působí proti nemoci, moru i proti potratům. Dále je patronkou ošetřovatelů, ošetřovatelské služby, lidí, kterým se vysmívají pro jejich zbožnost. Pomáhá dokonce i proti sexuálním pokušením.

V roce 1461 byla Kateřina Sienská prohlášena za svatou a 4. října 1970 za učitelku církve. Papež Jan Pavel II. ji 1. října 1999 prohlásil za spolupatronku Evropy.