Blahoslav Jméno nosíval Jan Blahoslav (1523 až 1571), spisovatel a biskup Jednoty bratrské. Užíval pseudonymy Apterix, Přerovský a Preroviensis. Působil v Ivančicích, odkud vedl celou církev. Snažil se o její samostatnost a rovnoprávnost. Blahoslava lze považovat za předchůdce Komenského. Zejména jeho Gramatika česká patří k nejvýznamnějším dílům českého písemnictví v 16. století.

V českém církevním kalendáři má dnes svátek Zikmund. Patronem jména je Zikmund Burgundský.

Světec byl burgundským králem a vedl bouřlivý život. Vynikal prchlivostí, přičemž zavraždil vlastního syna. Po této krvavé události měl vidění, které ho přivedlo k pokání a k nápravě. Založil klášter sv. Mořice ve Švýcarsku. Zemřel mučednickou smrtí v roce 524 v Orleansu, kde ho nepřátelská francká vojska i s celou rodinou utopila v řece. Ostatky sv. Zikmunda Karel IV. přenesl v roce 1365 do Prahy. Světec je vedle sv. Václava, sv. Vojtěcha a dalších patronem české země.

V předvečer prvního máje se slaví Valpuržina noc, kterou máme všichni spojenou s pálením čarodějnic.