Radoslav
Původ tohoto jména je jasný, že někdo něco rád slaví.


V církevním kalendáři dnes najdeme dalšího Jana. Tentokrát Jana Sarkandera, kterého Jan Pavel II. prohlásil za svatého při osobní návštěvě Olomouce 21. května 1995.

Jan Sarkander se narodil v roce 1576 ve Skočově v těšínském Slezsku. Po vysvěcení v Brně v roce 1609 působil v duchovní správě na několika místech a všude proslul pastýřskou horlivostí, láskou k chudým a neohrožeností v hájení katolické víry. Jako mučedník za zpovědní tajemství, podstoupil nejdelší mučednickou smrt ze všech našich národních světců. Jeho martyrium trvalo více než měsíc.

Majitel bystřického panství Václav Bítovský ho obvinil z vlastizrady a jako jeden z vyslýchajících naléhal, aby prozradil obsah zpovědního tajemství Ladislava Lobkovice. Jan Sarkandr odmítl a zemřel po nesmírném utrpení jako morální vítěz 17. března 1620.