Jan

Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Podle Nového zákona se narodil kolem roku jedna n. l. Alžbětě, sestřenici Panny Marie, a chrámovému knězi Zachariášovi, jemuž narození syna předpověděl anděl. V 27 letech odešel do judské pustiny kázat a své následovníky včetně Ježíše křtil v řece Jordán. Jeho hlavu si vyžádala Salomé a král Herodes musel splnit svůj slib. Jan byl kolem roku 30 n. l. sťat.

Svatojanská noc

Původně starověká náboženská slavnost s výrazně magickým podtextem konaná u většiny evropských národů (včetně Slovanů) na počest slunce a letního slunovratu. Podstata slavnosti, jejíž četné prvky vycházejí pravděpodobně z keltské, resp. keltsko-germánské mytologické tradice, spočívá v historicky utvářeném vědomí závislosti člověka na cyklických proměnách přírody, formujícím zvyky a obyčeje zakořeněné v pradávných kultech a rituálech.

Víra, že v noci na 24. června se scházejí čarodějnice, rozkvétá zlaté kapradí, otevírají se skryté poklady, rostliny získávají léčivou moc ap., vytvořila rámec pestrých obřadů, které křesťanská církev ve snaze vymýtit pohanské zvyky přizpůsobila vlastní kultovní praxi a zasvětila 24. červen Janu Křtiteli (odtud svatojanská noc). V lidové tradici však i nadále přežívaly četné pohanské prvky původní slavnosti, které se staly součástí lidového folklóru (skákání přes oheň, házení věnců do vody).

Dvacátého prvního června nastává doba slunovratu, což byl den, kdy slunce dosáhlo vrcholu své roční vlády a pomalu začínalo slábnout. Zároveň tímto dnem začínalo léto, čas tepla, plodnosti a naděje v bohatou úrodu.

Původ slavení pochází z dob pohanských, kdy si naši předci všimli, že tímto dnem ztrácí slunce svou moc a proto se snažili slunci nějak pomoci v získání či doplnění jeho slábnoucí moci. Slunce hrálo vždy velmi důležitou roli v jejich životě. S nadějí zapalovali ohně věříce, že teplo a světlo, které oheň vydával, pomohou v doplnění sil.

Slunce díky svému světlu a teplu vládlo zemi přes den a noc podle představ našich pohanských předků skrývala mnohá tajemství. Vzhledem k výjimečnosti této noci se mělo zato, že ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. Rozestupovaly se skály a otevírala země. K nalezení takového místa bylo zapotřebí nalézt kvetoucí kapradí.

To kvetlo přesně o půlnoci a vydávalo zlatavou záři. Kdo chtěl mít zázračný květ z kapradí, který byl velmi důležitým pomocníkem při hledání pokladů, měl pod kapradí rozprostřít bílý šat, který měl zachytit padající květ. Kdo prý květ zachytil a nosil u sebe, byl neviditelný, rozuměl řeči zvířat, rostlin a stromů, měl ve všem štěstí a byl předurčen k objevení pokladu.

Získat takový květ však nebylo vůbec snadné, protože ho prý střežily mocnosti temné. Krom čertů a čarodějnic v lese číhalo mnoho dalších nástrah jako například bludný kořen nebo bludičky, které člověka lákaly do bažin. Člověk, který překonal všechny nástrahy a poklad objevil, si měl z něho měl vzít jen tolik kolik unesl, jinak by jeho duše propadla pro jeho nenasytnost peklu.


Svatojánská noc je křesťanský svátek

Svatý Jan Křtitel má svátek 24. června a měl původně vymýtit pohanský zvyk oslav letního slunovratu. Nestalo se, a tak se tyto dva termíny úspěšně mísí a dělají nám zmatek. Magické obřady, sběry mimořádně účinných bylin, pálení symbolických obětí jsou tedy činností předvečera svátku. Tzv. svatojánské byliny mají prý největší léčivou moc a pokud si o půlnoci natrháte na louce devatero kvítí, dáte si ho pod polštář, prý se vám ve snu zjeví váš budoucí muž.

O svatojánské noci se tradičně také otevírají poklady, ale spíše než truhlu plnou diamantů, máme šanci nalézt ve svém nitru poklady mnohem cennější…

Letní slunovrat