Ivan

Muž tohoto jména byl prvním poustevníkem v Čechách. Odkud přišel a proč si zvolil poustevnický život v jeskyni v údolí Českého krasu, se už nikdy asi nepodaří zjistit.

Přestože oficiálně za svatého prohlášen nikdy nebyl a nedochovaly se žádné písemné důkazy o jeho existenci, přežil jeho odkaz celé tisíciletí. Ivan se během svého života setkal i s knížetem Bořivojem, naším prvním českým panovníkem. S poustevníkovým osudem je spjata malebná obec Svatý Jan pod Skalou nedaleko Karlštejna. Poustevník Ivan tu strávil čtyři desítky let. A to byl úctyhodný výkon, neboť v jeskyni bylo vlhko, zima a kapala tam voda ze stropu. V jeskyni si je dodnes kromě jiného možné prohlédnout kámen s dvěmi prohlubněmi, které zde prý zanechala kolena pilně se modlícího poustevníka nebo místo Ivanova hrobu.
. . .