A navíc je ještě Štědrý den, na který se všichni tolik těšíme. Podle biblického vyprávění zavedl Bůh Adama a Evu do zahrady v Edenu, kde žili spolu s ním. Avšak Adam s Evou se dopustili hříchu, neboť porušili Boží příkaz, a byli ze zahrady vyhnáni.

Jejich provinění spočívalo v tom, že snědli plody ze stromu poznání dobra a zla, z něhož jako jediného jim bylo zapovězeno jíst. Had však Evu přesvědčil, aby jablko z tohoto stromu okusila, a Eva potom přemluvila Adama.