Po Ježíšově nanebevstoupení se rychle začal zvětšovat počet křesťanů a učedníci už to nezvládali. Proto zvolili z řad věřících křesťanů sedm mužů - jáhnů - kteří se měli hlavně starat o chudé a rozdělovat jim almužny. Byl mezi nimi i Štěpán. Světec byl ukamenován někdy kolem roku 40 před Damašskou bránou do Jeruzaléma.

Štěpán je národním patronem Uher, uctíván je jako patron koní a vinné révy. Mimo jiné je rovněž patronem výrobců rakví, proti ledvinovým a žlučovým kamenům či duševním chorobám. Když byly o několik století později nalezeny Štěpánovy ostatky, rozšířily se do celého světa. Se svátkem svatého Štěpána se pojí i mnoho obyčejů. Na Štěpána se také chodilo dům od domu koledovat stejně jako na Tři krále.