Ten měl v církevním kalendáři svátek již 16. ledna (v občanském až 12. října). Obě jména jsou římského původu a patřívala starému rodu Marcellů. V církevním kalendáři má v neděli svátek Hugo. Patronem jména je svatý Hugo z Poitiers, který žil v 9. až 10. století.

Světlo světa spatřil ve francouzském Poitiers. Studoval v nedalekém opatství u Saint-Savin. Později vstoupil do kláštera a stal se benediktinským mnichem. Jako dospělý cestoval po klášterech a reformoval v nich řádový život. Byl poradcem svatého Berna a pomohl mu založit řeholní dům u obce Cluny. Nakonec se stal převorem v klášteře Anzy-le-Duc, kde v roce 930 zemřel.