Světec je patronem Dolního Saska, Čech, Pomořan, Rujany, Sicílie, Prahy a dalších míst. Neobvyklé je, že se stal svatým, ač zemřel jako sedmiletý chlapec. Vít se narodil zřejmě na Sicílii. Jeho vychovatel a chůva Krescencie ho tajně vedli ke křesťanství. Pohanský otec však chtěl, aby se hoch víry zřekl. Vít a oba dospělí uprchli do Itálie, kde se skrývali.

Jejich příběh se odehrával v době zuřivého pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána. Jednoho dne byli odhaleni a odvedeni do Říma. Podle legendy prý Vít vyléčil Diokleciánova syna z padoucnice. Císař ho přesto nechal společně s vychovatelem a chůvou hodit do kotle s vařícím olejem. Všichni tři však vystoupili živi a zdrávi.

Pak je dal Dioklecián předhodit lvům, ale lev si lehl a lízal jim nohy. Nakonec byli asi v roce 304 popraveni. Chrám svatého Víta na Pražském hradě byl postaven na místě původní rotundy k uchovávání relikvií světců, zemských patronů: svatého Víta, Václava a Vojtěcha.