Všechny tyto tvary lze vyložit jako „ženu, která vládne“. V českém církevním kalendáři má dnes svátek světec se zvláštním jménem Fiakr (sám se nazýval spíše Fiacriem). Byl to irský mnich, který se jako poustevník usadil v polovině 7. století v Meaux blízko Paříže a žil tam až do své smrti.

Legenda vypráví, že od biskupa Fara dostal kus lesa, který se začal měnit v kvetoucí zahradu plnou léčivých bylin, jakmile se ho Fiakr dotkl svou holí. O nesmrtelnou památku tohoto světce se zasloužili nájemní kočí, takzvaní fiakristé, kteří poněmzdědili své jméno.

Vše vzniklo tak, že kočí v Paříži měli své stanoviště právě u Fiakrova kostela. Fiakr však není znázorňován na kozlíku, ale téměř vždy s lopatou v ruce jak obdělává zahradu.