Mimochodem, když už jsme u stromů: lindou bývá někdy nazýván i topol bílý, ale od něj vítr ke stejnému dívčímu jménu asi nevane. Němčina nabízí ještě další možnost vysvětlení: staroněmecké slovo lindi totiž znamenalo „zmije“. Aby toho nebylo málo, domnívají se někteří badatelé, že Linda vznikla zkrácením takových jmen, jako je Adelinda, Belinda nebo Dietlinda.

Druhým oslavencem občanského kalendáře je, jak již bylo řečeno, Samuel. Je jistě dostatečně známo, že se jedná o jméno hebrejské. Jeho význam je velmi posvátný, neboť doslova znamená „jméno Boží“. Samuel je jméno v zahraničí velice rozšířené a má mnoho domáckých podob. Vedle Sama existuje v USA i Sammy a v Rusku Samuil.

Jméno Samuel bychom nalezli již v bibli, nosil je významný židovský prorok, který ustanovil a pomazal prvního izraelského krále Saula z rodu Benjamínova a později i Davida.